Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. oktober 2015 til 31. oktober 2015 (Afgørelser truffet i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EF)