Zaak C-714/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2019 door Ramón Guiral Broto tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 juli 2019 in zaak T-773/17, Café del Mar e.a./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)