Schriftelijke vraag E-2072/08 van Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) aan de Raad. Voortzetting van de oorlog in Irak