Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) zo 4. marca 2010. # Weldebräu GmbH & Co. KG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva - Tvar fľaše so skrutkovitým hrdlom - Skoršia trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva pozostávajúca z tvaru fľaše so skrutkovitým hrdlom - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]. # Vec T-24/08. TITJUR Weldebräu/OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal)