Weldebräu mod OHMI-Kofola Holding (Forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal) TITJUR Rettens dom (Femte Afdeling) af 4. marts 2010. # Weldebräu GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om tredimensionelt EF-varemærke - formen på en flaske med skrueformet hals - ældre tredimensionelt EF-varemærke, der består af formen på en flaske med skrueformet hals - relativ registreringshindring - ingen risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009]. # Sag T-24/08.