A Bizottság (EU) 2019/2193 végrehajtási határozata (2019. december 17.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és az adatformátumok meghatározásáról (az értesítések a C(2019) 8995. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)