Beschikking van de President van het Hof van 27 november 1990 in zaak C-242/90 P-R: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen A. Albani e. a. (Hogere voorziening — Opschorting van tenuitvoerlegging van arrest — Geen voorwerp)