Kommissionens forordning (EØF) nr. 2739/83 af 29. september 1983 om fastsættelse af tillægsstøtten for tørret foder