Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende artikel 11, lid 3