Odločba Komisije z dne 6. oktobra 1994 o uvozu svežega svinjskega mesa, izdelkov iz svinjskega mesa, živih prašičev, merjaščevega semena in prašičjih zarodkov iz Švice v Skupnost ter o spremembi odločb 81/526/EGS, 91/449/EGS, 92/460/EGS in 93/199/EGSBesedilo velja za EGP.