Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 1994, ktoré sa týka dovozu do spoločenstva čerstvého bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa, ošípaných, spermy a embryí ošípaných zo Švajčiarska a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 81/526/EHS, 91/449/EHS, 92/460/EHS a 93/199/EHSText s významom pre Európsky hospodársky priestor.