Komisijas lēmums (1994. gada 6. oktobris), kas attiecas uz svaigas cūkgaļas, cūkgaļas produktu, dzīvu cūku, cūkas spermas un cūkas embriju ievešanu Kopienā no Šveices un ar ko groza Lēmumus 81/526/EEK, 91/449/EEK, 92/460/EEK un 93/199/EEKDokuments attiecas uz EEZ.