94/667/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1994, elävien sikojen, tuoreen sianlihan, sianlihavalmisteiden, siansukuisten eläinten siemennesteen ja siansukuisten eläinten alkioiden tuonnista Sveitsistä ja päätösten 81/526/ETY, 91/449/ETY, 92/460/ETY ja 93/199/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)