Arrest van het Hof van 6 februari 1992 in zaak C-253/90: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België (Sociale zekerheid — Bijdrage voor ziekteverzekering op aanvullende pensioenen of andere voordelen ter vervanging van het wettelijke ouderdoms-, rust-, anciënniteits-of overlevingspensioen — Personen die in een andere Lid-Staat dan België wonen)