Neuvoston asetus (EY) N:o 1426/94, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1994, yhteisen tullitariffin autonomisten tullien soveltamisen tilapäisestä keskeyttämisestä tiettyjen teollisuustuotteiden osalta (kemia ja liitännäisalat)