Sag C-608/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen (Appel — atomenergi — udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) — Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen — annullationssøgsmål — Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring — passivitetssøgsmål — minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement — afvisning)