Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3241/90 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της