Schriftelijke vraag P-008407/11 Claude Moraes (S&D) aan de Commissie. VP/HR — Schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo