Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 stycznia 2014 r.