Programma voor onderlinge vergelijking van systemen voor interne dosimetrie — Commissie van de Europese Gemeenschappen — Directoraat-generaal milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming — Openbare procedure