Tarybos rekomendacija 2019 m. gruodžio 5 d. ištaisyti pastebėtą didelį nukrypimą nuo koregavimo plano, kuriuo siekiama vidutinio laikotarpio biudžeto tikslo, Rumunijoje2019/C 420/02