C-39/13–C-41/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2014. június 12-i ítélete (a Gerechtshof te Amsterdam [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen kontra SCA Group Holding BV (C-39/13), X AG és társai kontra Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam kontra MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13) (Letelepedés szabadsága — Társasági adó — Az egy csoporthoz tartozó társaságok adózási egysége — Kérelem — Kizáró okok — Egy vagy több köztes társaság, vagy az anyavállalat székhelyének másik tagállamban való elhelyezkedése — Állandó telephely hiánya az adóztatás helye szerinti államban)