Zaak 141/84: Beroep, op 4 juni 1984 ingesteld door H. De Compte tegen Europees Parlement