Kommissionens förordning (EEG) nr 3792/90 av den 21 december 1990 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött