VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN IN DE SECTOR RIJST VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1986/1987