Mål T-408/20: Talan väckt den 2 juli 2020 – KR mot kommissionen