Sag T-408/20: Sag anlagt den 2. juli 2020 — KR mod Kommissionen