VERORDENING (EEG) Nr. 2850/91 VAN DE COMMISSIE van 27 september 1991 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, ten aanzien van bepaalde produkten van de groenten- en fruitsector