Priporočilo PRIPOROČILO SVETA v zvezi z nacionalnim reformnim programom Italije za leto 2012ter mnenje Sveta o italijanskem programu stabilnosti za obdobje 2012–2015