Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2016, ktorým sa obnovuje riadiaca rada Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania