2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo atnaujinama Europos profesinio mokymo plėtros centro valdančiosios tarybos sudėtis