Nõukogu otsus, 29. september 2016, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu uuendamise kohta