Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Lenz της 14ης Μαρτίου 1995.