Kommissionens forordning (EØF) nr. 2473/92 af 26. august 1992 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 18. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3149/91