Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1499 z dne 28. julija 2020 o uporabi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta za proizvodnjo in veleprodajo električne energije iz obnovljivih virov v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 5026) (Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)