Kommissionens forordning (EØF) nr. 2157/87 af 22. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø