1980 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 632/80, nustatantis išsamias taisykles, reglamentuojančias vandeninio sacharozės tirpalo pridėjimą į konkrečius vyno produktus tam tikruose vynuogių auginimo A zonos regionuose ir antrą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1594/70