T-664/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. szeptember 18-i végzése – eSlovensko kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Támogatások — Szabálytalanságok megállapítása — A Bizottság közigazgatási szankciót kiszabó határozata — Az Unió általános költségvetéséből finanszírozott közbeszerzési eljárásokból és támogatások nyújtásából kétéves időtartamra való kizárás — A korai felismerési és kizárási rendszer adatbázisába való felvétel — Vitatás — Az eljárási szabályzat 76. cikkének d) pontja — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)