Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu oraz w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do pozytywnej opinii na temat zatwierdzonego przez rząd Gruzji wyczerpującego harmonogramu wdrożenia prawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych oraz w sprawie uznania zakończenia etapu 1 określonego w załączniku XVI-B do układu o stowarzyszeniu