Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning og i Associeringsrådet, der er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, for så vidt angår en positiv udtalelse om den fuldstændige køreplan, som den georgiske regering har godkendt for gennemførelsen af lovgivningen vedrørende offentlige udbud, og om anerkendelse af afslutningen af fase 1 i bilag XVI-B til associeringsaftalen