Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod a v Radě přidružení zřízené dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o příznivé stanovisko ke komplexnímu plánu pro provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek schválenému gruzínskou vládou a uznání dokončení fáze 1 přílohy XVI-B dohody o přidružení