Cauza C-421/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 10 iulie 2014 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Protecția consumatorilor — Practici comerciale neloiale — Directiva 2005/29/CE — Armonizare completă — Excluderea profesiilor liberale, a dentiștilor și a kinetoterapeuților — Modalități de anunțare a reducerilor de preț — Limitare sau interzicere a anumitor forme de activități de vânzare ambulante)