Zaak C-421/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Bescherming van de consument — Oneerlijke handelspraktijken — Richtlijn 2005/29/EG — Volledige harmonisatie — Uitsluiting van beoefenaren van vrije beroepen, tandartsen en fysiotherapeuten — Wijze van aankondiging van prijsverlagingen — Beperking van of verbod op bepaalde vormen van ambulante handel)