Predmet C-421/12: Presuda Suda (treće vijeće) od 10. srpnja 2014. – Europska komisija protiv Kraljevine Belgije (Povreda obveze države članice — Zaštita potrošača — Nepoštena poslovna praksa — Direktiva 2005/29/EZ — Potpuno usklađivanje — Isključivanje slobodnih zanimanja, doktora dentalne medicine i fizioterapeuta — Načini oglašavanja sniženja cijena — Ograničenje ili zabrana određenih oblika djelatnosti pokretne prodaje)