Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1062 al Comisiei din 13 iulie 2020 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Csopak”/„Csopaki” (DOP)