Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta (1099/96) 20/12/1996