Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10248 – AP/Lutech) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 161/03