Rådets forordning (EØF) nr. 3550/80 af 16. december 1980 om indgåelse af interimsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Zimbabwe