T-546/17. sz. ügy: A Törvényszék 2018. november 15-i ítélete – Haufe-Lexware kontra EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Leshare európai uniós szóvédjegy bejelentése – LEXWARE korábbi nemzetközi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az összetéveszthetőség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] – Megjelölések hasonlósága”)