UDTALELSE OM FORSLAGET TIL RAADETS BESLUTNING OM AENDRING AF BESLUTNING 84/133/EOEF OM INDFOERELSE AF ET FAELLESSKABSSYSTEM FOR HURTIG UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OM FARER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF FORBRUGSGODER